Op onze website vindt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, informatie over producten en diensten in ons digitale loket. Daar kunt u ook lezen wat u met een aanvraag mee moet sturen of mee moet nemen en wat de afhandeltermijnen zijn. Wij bieden zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan. U kunt voor het aanvragen van diverse producten en diensten gebruik maken van DigiD en elektronisch betalen.

De informatie geplaatst in ons digitaal loket komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Noordenveld. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Komt u dergelijke informatie tegen, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina vermeld. Als u ons een bericht stuurt, geven wij u zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie. Eenvoudige vragen en meldingen handelen we binnen 5 werkdagen af. Overige zaken binnen 8 weken, tenzij de wet andere termijnen voorschrijft. Lukt dat niet? Dan laten wij tijdig weten waarom het langer duurt en hoelang dat dan is.