Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een gokautomaat in uw horecabedrijf plaatsen? Vraag dan een aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

  Kansspelautomaten mogen alleen worden geplaatst in een hoogdrempelige inrichting.

  Hoogdrempelige inrichting

  een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horeca, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikel wordt uitgeoefend en:

  1. waar het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, en;
  2. waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

  Laagdrempelige inrichting

  een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend, die geen hoogdrempelige inrichting is, of een inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca. Voorbeeld: cafetaria, snackbar, pizzeria.

  Cafébedrijf

  Bij het begrip cafébedrijf staat het verstrekken van alcoholhoudende dranken voorop. Acceptabel en ook gebruikelijk is dat in een cafébedrijf een borrelhapje wordt verstrekt. Hierbij valt te denken aan een kaasplankje, een bittergarnituur, een tosti, of een portie saté. Dit wordt gezien als een ondersteunende functie bij café-bezoek. 

  Gaat het om snacks zoals patat, kroketten, frikadellen, de zogenaamde plates, soepen, uitsmijters, pannenkoeken, broodjes met.., en dergelijke dan ontstaat er een andere situatie. Het serveren van dergelijke eetwaren heeft dan een zelfstandige betekenis. Dat betekent dat de inrichting als laagdrempelig moet worden beschouwd. 

  Een zelfstandige betekenis is ook aan de orde als in de inrichting meer dan drie spelen voor vermaak worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld biljarttafels of dartborden. Deze spelen voor vermaak worden bij elkaar opgeteld. Dus bij twee biljarttafels en twee dartborden is er sprake van een activiteit met zelfstandige betekenis en is de inrichting laagdrempelig.

  Restaurantbedrijf

  Een restaurant is een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet en is pas dan hoogdrempelig als daarvoor ingevolge die wet een vergunning is verleend en er geen andere activiteiten met een zelfstandige betekenis plaatsvinden dan:

  1. het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken en;
  2. het serveren van maaltijden die tenminste dienen te bestaan uit de volgende drie warme bestanddelen:
  • vlees, vis, gevogelte of wild (eventueel te vervangen door andere bestanddelen in het geval van een vegetarische maaltijd);
  • groenten;

   Onder groente moet worden verstaan verse/vries verse groenten. De groente moet warm zijn en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de maaltijd. Salades en wat gesnipperde groente, zoals champignons, paprika e.d. worden niet gezien als groenten maar alleen als garnituur.

  • aardappelen, rijst/meelspijzen;

   ten aanzien van aardappelen mag er niet alleen sprake zijn van gefrituurde aardappelen(b.v. patat of aardappelschijfjes), er moet een keuzemogelijkheid zijn.

  Indien de inrichting op verstrekking van maaltijden zoals van bovenbedoelde samenstelling is gericht en niet merendeels op afzonderlijk gerechten, is er sprake van een restaurant. Een voorbeeld van een restaurant die afzonderlijke gerechten verstrekt is o.a. een grillroom, shoarmazaak e.d.

  Afhalen

  Indien er sprake is van de mogelijkheid om etenswaren/maaltijden in de lokaliteit af te halen, dan wordt die lokaliteit zonder meer als een laagdrempelige lokaliteit beschouwd. Het afhalen van etenswaren/maaltijden is een activiteit met een zelfstandige betekenis en wordt als laagdrempelig beschouwd.

  Samengestelde/gecombineerde inrichting 

  Indien zich binnen een laagdrempelige inrichting een horecalokaliteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horeca Wet bevindt, waarin rechtmatig alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, dan wordt deze lokaliteit als hoogdrempelige inrichting aangemerkt voor de toepassing van deze titel, indien:

  1. voldaan is aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 30, onder D (zie hoogdrempelige inrichting) en:
  2. de overige ruimten in die inrichting door het publiek uitsluitend te bereiken zijn zonder eerst deze lokaliteit te betreden.

  Ten eerste moet worden vastgesteld of zich een afsluitbare horecalokaliteit bevindt in de laagdrempelige inrichting. Met afsluitbaar wordt een deur die dicht kan bedoeld. Dus niet bijvoorbeeld een klapdeur, plantenbakken of gordijn. 

  Ten tweede moet het gaan om een ruimte die bedoeld is voor het verstrekken van alcoholhoudende drank en/of maaltijden. Het moet dus altijd om een restaurant- of caféruimte gaan. De entreeruimte of ruimte voor de toiletten voldoet hier niet aan.

  Ten derde mogen de overige -laagdrempelige- ruimten slechts bereikbaar zijn zonder eerst de-potentieel hoogdrempelige- ruimte te moeten betreden. De laagdrempelige ruimten moeten dus een eigen ingang hebben vanaf de openbare weg. 

  Het is onmogelijk om alle voorkomende situaties te omschrijven. Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente.

  Voorwaarden

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Voor het aanvragen van de vergunning kunt u gebruik maken van het formulier Kansspelautomaten onder Direct regelen.

  Kosten

  1 kansspelautomaat € 57,75 (tarief 2018)

  voor iedere volgende kansspelautomaat € 35,00 (tarief 2018)

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-11-2019

  Bezwaar en Beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken na datum van bekendmaking van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.