Afval storten

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u afval storten op een andere plaats dan bijvoorbeeld een aanbiedstation? Dan kunt u bij de gemeente een ontheffing hiervoor aanvragen.

  Omschrijving

  U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bijvoorbeeld een aanbiedstation. U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

  Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. U kunt een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

  Ontvangt u gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen van andere bedrijven voor verdere verwerking? Of wilt u deze afgeven? Meld dit dan bij Rijkswaterstaat via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

  Huishoudens in de gemeente Noordenveld kunnen met alle soorten huishoudelijk afval terecht bij het brengstation aan de Overslagweg 3 in Roden. Zie voor meer informatie hierover 'Afval inleveren'.

  Bedrijven kunnen geen afval storten op het Brengstation in Roden. Zij kunnen bijvoorbeeld wel terecht bij brengstation Sita Recycling Services in Groningen, telefoon (050) 304 80 20.

  Voorwaarden

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Wilt u tijdelijk afval opslaan op uw eigen (bedrijfs)terrein, dan moet u een ontheffing aanvragen.

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor het storten van afval:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • welk soort afval het is
   • hoeveel afval het is
   • waarom u het afval wilt opslaan
   • voor hoe lang u het afval wilt opslaan
   • wanneer en hoe laat u het wilt opslaan

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  De ontvangst of afgifte van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen meldt u bij Rijkswaterstaat. Dit doet u via de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.