Afvalcontainer aanvragen of vervangen

Product informatie

  Inleiding

  Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

  Omschrijving

  Elk perceel met een woonbestemming krijgt een aanslag afvalstoffenheffing. U krijgt hiervoor een restafval-, een gft- en een papiercontainer. De containers hebben een inhoud van 240 liter. Bij hoogbouw- en recreatiewoningen kunnen andere afvalvoorzieningen zijn.

  De containers krijgt u in bruikleen. Ze blijven dus eigendom van de gemeente.

  De gemeente vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers.

  Heeft u regelmatig te veel afval voor de container? Dan kunt u ook een extra (restaval, papier of gft) container aanvragen. Een extra container aanvragen doet u met het formulier Extra container(s) (onder tabje 'Direct regelen').

  Aan een extra restafval- of gft-container zijn altijd kosten verbonden. U betaalt jaarlijks een extra bijdrage aan afvalstoffenheffing. Een extra papiercontainer is gratis.

  Is uw afvalcontainer gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de gemeente om een nieuwe.

  Voorwaarden

  De restafval en gft-containers hebben een chip met een registratienummer en een sticker met barcode. Containers zonder deze chip of sticker worden niet geleegd.

  De chip van een verdwenen container wordt geblokkeerd. Bij het eventueel opnieuw aanbieden van deze container zal deze container niet geleegd worden.

  Is uw afvalcontainer gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de gemeente om een nieuwe.

  Aanpak

  Is uw afvalcontainer verdwenen? Of wilt u een extra container aanvragen? Vul het digitale formulier in onder Direct regelen.

  Kosten

  Kosten vervanging container

  • Eenmalig per container euro 52,75

  Kosten extra containers:

  • 1 extra gft container euro 61,60 per jaar
  • 1 extra restafval container euro 99,50 per jaar
  • 1 extra papiercontainer euro 0,00 per jaar

  Contact

  U vraagt een nieuwe of extra afvalcontainer aan bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019