Afvalcontainer aanvragen of vervangen

Product informatie

  Inleiding

  Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

  Omschrijving

  Elk perceel met een woonbestemming krijgt een aanslag afvalstoffenheffing. U krijgt hiervoor een restafval-, een gft- en een papiercontainer. De containers hebben een inhoud van 240 liter. Bij hoogbouw- en recreatiewoningen kunnen andere afvalvoorzieningen zijn.

  De containers krijgt u in bruikleen. Ze blijven dus eigendom van de gemeente.

  De gemeente vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers.

  Heeft u regelmatig te veel afval voor de container? Dan kunt u ook een extra (restaval, papier of gft) container aanvragen. Een extra container aanvragen doet u met het formulier Extra container(s) (onder tabje 'Direct regelen').

  Aan een extra restafval- of gft-container zijn altijd kosten verbonden. U betaalt jaarlijks een extra bijdrage aan afvalstoffenheffing. Een extra papiercontainer is gratis.

  Is uw afvalcontainer gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de gemeente om een nieuwe.

  Voorwaarden

  De restafval en gft-containers hebben een chip met een registratienummer en een sticker met barcode. Containers zonder deze chip of sticker worden niet geleegd.

  De chip van een verdwenen container wordt geblokkeerd. Bij het eventueel opnieuw aanbieden van deze container zal deze container niet geleegd worden.

  Is uw afvalcontainer gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de gemeente om een nieuwe.

  Aanpak

  Is uw afvalcontainer verdwenen? Of wilt u een extra container aanvragen? Vul het digitale formulier in onder Direct regelen.

  Kosten

  Kosten vervanging container

  • Eenmalig per container euro 52,75

  Kosten extra containers:

  • 1 extra gft container euro 61,60 per jaar
  • 1 extra restafval container euro 99,50 per jaar
  • 1 extra papiercontainer euro 0,00 per jaar

  Contact

  U vraagt een nieuwe of extra afvalcontainer aan bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  07-09-2018

  Wetgeving