Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

  De gemeente haalt afval op bij woningen. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

  In ruil voor deze belasting ontvangt u in principe 3 containers (GFT, restafval en papier). Op verzoek kan de gemeente u maximaal één extra GFT en/of restafval container verstrekken. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

  Voorwaarden

  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Aanslagen door wijzigingen worden later in het jaar opgelegd. Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Aanpak

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

  Een extra container vraagt u digitaal aan via de knop Extra container(s) onder Direct regelen.

  Kosten

  Tarieven 2019

  • 161,20 euro voor éénpersoonshuishoudens
  • 202,35 euro voor meerpersoonshuishoudens en recreatiewoningen
  • 99,50 euro voor één extra restafval minicontainer
  • 61,60 euro voor één extra gft minicontainer

   

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingsaanslag. Het formulier hiervoor vindt u in Mijn Gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.