Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

  De gemeente haalt afval op bij woningen. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

  In ruil voor deze belasting ontvangt u in principe 3 containers (GFT, restafval en papier). Op verzoek kan de gemeente u maximaal één extra GFT en/of restafval container verstrekken. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

  Voorwaarden

  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Aanslagen door wijzigingen worden later in het jaar opgelegd. Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Aanpak

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

  Een extra container vraagt u digitaal aan via de knop Extra container(s) onder Direct regelen.

  Kosten

  Tarieven 2019

  • 164,20 euro voor éénpersoonshuishoudens
  • 202,35 euro voor meerpersoonshuishoudens en recreatiewoningen
  • 99,50 euro voor één extra restafval minicontainer
  • 61,60 euro voor één extra gft minicontainer

   

   

   

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-01-2019

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingsaanslag. Het formulier hiervoor vindt u in Mijn Gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.