Alcohol tijdelijk schenken

Product informatie

  Inleiding

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is verboden om buiten een horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

  Voorwaarden

  U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

  Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is;
  • die in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag is; en
  • die voldoende kennis en inzicht heeft van sociale hygiëne.
  Termijn

  De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  U heeft nodig:

  • een verklaring Sociale Hygiëne van degene(n) onder wiens leiding de drank wordt verstrekt

  Deze vergunning kunt u nu digitaal aanvragen via aanvraagformulier Model C op deze website.

  Kosten

  De leges voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol is 27,75 euro (tarief 2018)

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier Model C kunt u downloaden via dit scherm.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van de ontheffing kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.