Asbest verwijderen

Product informatie

  Omschrijving

  Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen. 

  Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u bij de gemeente een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen. Vaak moet u daarvoor een asbestinventarisatierapport hebben dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

  Asbest kan voorkomen in:

  • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
  • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
  • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of c.v.-installatie, ventilatiekanaal)
  • bloembakken
  • golfplaten (daken van schuren en garages)
  • standleiding (afvoer toilet)
  • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
  • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)

  Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

  Voor meer informatie over de sloopmelding: Gebouw of woning slopen.

  Voorwaarden

  Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

  • Particulieren mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. De gemeente kan u vertellen of u het asbest zelf mag verwijderen of dat u het moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
  • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

   Bij verwijdering van asbest moet u altijd een sloopmelding doen.

  Termijn

  U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

  De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

  Aanpak

  Wat u bij een sloopmelding moet doorgeven, staat aangegeven bij "Slopen van pand of woning, melding".

  U heeft in principe altijd een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet zijn opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

  Wie heeft geen asbestinventarisatierapport nodig?

  • Particulieren die maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloerbedekking willen verwijderen. Het asbest verwijdert u uit uw huis of een bijgebouw van uw huis. Dit geldt niet voor een recreatiewoning, hiervoor heeft u altijd een asbestinventariatierapport nodig
  • Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals:
   • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
   • beglazingskit in de constructie van kassen
   • rem- en frictiematerialen
   • pakkingen uit verbrandingsmotoren.
   • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.

  Bij het zelf verwijderen en afvoeren van asbest moet u zich aan een aantal regels houden:

  • Houdt asbest, asbesthoudend- en asbestgelijkend materiaal gescheiden van het overige sloopmateriaal.
  • Verpak asbest in een dubbele laag (doorzichtige) folie van minimaal 0,2 mm dik en plak beide lagen rondom en apart van elkaar dicht met speciale tape. Folie en speciale tape zijn gratis verkrijgbaar bij het brengstation aan de Overslagweg 3 in Roden.
  • U heeft een stortingsbewijs nodig. Dit haalt u bij het brengstation op vertoon van de brief van de gemeente over de sloopmelding.
  • Particulieren kunnen het asbest inleveren bij het brengstation op vertoon van het stortingsbewijs (voor het tarief zie product Afval inleveren).

   

   

  Kosten

  U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

  Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

  Contact

  U doet de melding via het Omgevingsloket online.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.