Belasting, betaling

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen mag u in 2 termijnen betalen. De vervaldagen en bedragen staan op het aanslagbiljet.

  Als u gebruik maakt van automatische incasso gelden 8 termijnen. De eerste termijn schrijven we af van uw rekening aan het begin van de tweede maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Als u bezwaar heeft tegen het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, maar wel in acht termijnen wilt betalen door periodieke overboeking via internetbankieren, bent u verplicht een schriftelijke verklaring af te geven.

  Wanneer het totaalbedrag van de aanslag minder is dan 100,00 euro of meer dan 2.500,00 euro moet u de aanslag in één keer betalen.

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u een verzoek om kwijtschelding (zie onder tabje 'Ook van belang') indienen.

  Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet in staat bent de aanslag te voldoen binnen de gestelde termijnen, dan kunt u vragen om een betalingsregeling.

  Voorwaarden

  Termijn

  Voor een verzoek om uitstel/betalingsregeling moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag contact opnemen.

  Aanpak

  Een verzoek om uitstel/een betalingsregeling vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

  Wilt u geen machtiging voor automatische incasso afgeven, maar wel in 8 termijnen betalen, vul dan het formulier 'Verklaring internetbankieren' onder tabje Formulieren in. Voor dit formulier heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

  Het bankrekeningnummer van de gemeente is: NL24BNGH0285079042.

  Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC code ook van belang: BNGHNL2G

  Contact

  Wilt u persoonlijk overleggen met een ambtenaar? Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken op de website

  1. Klik op Afspraak maken
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Gemeentelijke belastingen.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-01-2019