Belasting, betaling

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen mag u in 2 termijnen betalen. De vervaldagen en bedragen staan op het aanslagbiljet.

  Als u gebruik maakt van automatische incasso gelden 8 termijnen. De eerste termijn schrijven we af van uw rekening aan het begin van de tweede maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Als u bezwaar heeft tegen het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, maar wel in acht termijnen wilt betalen door periodieke overboeking via internetbankieren, bent u verplicht een schriftelijke verklaring af te geven.

  Wanneer het totaalbedrag van de aanslag minder is dan 100,00 euro of meer dan 2.500,00 euro moet u de aanslag in één keer betalen.

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u een verzoek om kwijtschelding (zie onder tabje 'Ook van belang') indienen.

  Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet in staat bent de aanslag te voldoen binnen de gestelde termijnen, dan kunt u vragen om een betalingsregeling.

  Voorwaarden

  Termijn

  Voor een verzoek om uitstel/betalingsregeling moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag contact opnemen.

  Aanpak

  Een verzoek om uitstel/een betalingsregeling vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

  Wilt u geen machtiging voor automatische incasso afgeven, maar wel in 8 termijnen betalen, vul dan het formulier 'Verklaring internetbankieren' onder tabje Formulieren in. Voor dit formulier heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

  Het bankrekeningnummer van de gemeente is: NL24BNGH0285079042.

  Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC code ook van belang: BNGHNL2G

  Contact

  Wilt u persoonlijk overleggen met een ambtenaar? Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor telefoonnummer 050 - 50 27 222.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2019