Belasting, betaling

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen mag u in 2 termijnen betalen. De vervaldagen en bedragen staan op het aanslagbiljet.

  Als u gebruik maakt van automatische incasso gelden 8 termijnen. De eerste termijn schrijven we af van uw rekening aan het begin van de tweede maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Als u bezwaar heeft tegen het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, maar wel in acht termijnen wilt betalen door periodieke overboeking via internetbankieren, bent u verplicht een schriftelijke verklaring af te geven.

  Wanneer het totaalbedrag van de aanslag minder is dan 100,00 euro of meer dan 2.500,00 euro moet u de aanslag in één keer betalen.

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u een verzoek om kwijtschelding (zie onder tabje 'Ook van belang') indienen.

  Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet in staat bent de aanslag te voldoen binnen de gestelde termijnen, dan kunt u vragen om een betalingsregeling.

  Voorwaarden

  Termijn

  Voor een verzoek om uitstel/betalingsregeling moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag contact opnemen.

  Aanpak

  Een verzoek om uitstel/een betalingsregeling vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

  Wilt u geen machtiging voor automatische incasso afgeven, maar wel in 8 termijnen betalen, vul dan het formulier 'Verklaring internetbankieren' onder tabje Formulieren in. Voor dit formulier heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

  Het bankrekeningnummer van de gemeente is: NL24BNGH0285079042.

  Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC code ook van belang: BNGHNL2G

  Contact

  Wilt u persoonlijk overleggen met een ambtenaar? Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken op de website

  1. Klik op Afspraak maken
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Gemeentelijke belastingen.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-05-2018