Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

  Omschrijving

  Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

  U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit .
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.
  Termijn

  Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste periode van geldigheid. De organisatie die het bewijs nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

  Aanpak

  U kunt het bewijs van Nederlanderschap digitaal aanvragen via de website of persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis.

  Het makkelijkst kunt u het bewijs online aanvragen via Aanvragen bewijs van Nederlanderschap.

  Als u het online aanvraagt heeft u het volgende nodig:

  • DigiD om in te loggen.
  • Ideal of creditcard om te betalen.

  Via DigiD kunt u alleen een bewijs van Nederlanderschap aanvragen voor uzelf of voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Het bewijs wordt u per post toegezonden.

  Als u een bewijs van Nederlanderschap aanvraagt aan de balie, heeft u het volgende nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Voldoende geld. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.

  Kosten

  Kosten bewijs van Nederlanderschap 7,00 euro

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.