Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  De gemeente heeft een onafhankelijke commissie die adviseert over bezwaarschriften die in het kader van de Algemene wet bestuursrecht bij de gemeente zijn ingediend, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen.

  Zodra de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt de commissie bezwaarschriften gevraagd om daarover te adviseren. Van de secretaris van deze commissie ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren toelichten. Het bestuursorgaan krijgt de mogelijkheid het besluit te verdedigen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, met uitzondering van de zittingen waar bezwaren tegen persoonsgebonden besluiten worden behandeld (meestal op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit. Naar aanleiding van het advies bekijkt het bestuursorgaan het besluit nog eens. Daarna neemt het bestuursorgaan een besluit op uw bezwaar.

  De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Mr. drs. J.H.G.H. Ananias, voorzitter, tevens commissievoorzitter
  • Mr. J. Buurman
  • Mr. R. Orie
  • Mr. P.H. Rappa
  • Mr. S.H. Spoormans
  • Mevrouw mr. L.P. de Vries
  • Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.
  Termijn

  U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

  De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

  Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo dient u een bezwaarschrift in:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U zet in uw bezwaarschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
   • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
   • de reden(en) van uw bezwaar
   • uw handtekening

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-12-2019

  Bezwaar en Beroep

  Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.