BIZ-bijdrage

Product informatie

  Inleiding

  Valt uw onderneming binnen een BI-zone? Dan betaalt u belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente stuurt u een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.

  Omschrijving

  Ondernemers binnen de Bedrijven Investeringszones (BI-zone) Centrum Roden, Bedrijventerrein Roden en Bedrijventerrein Peize moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

  De gemeente keert de opbrengst van de heffing uit aan de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld en de Stichting BIZ Industrieterreinen Noordenveld die de activiteiten namens de ondernemers uitvoeren. Beide stichtingen zijn er dus voor de ondernemers, waarbij de gemeente faciliteert.

  Voorwaarden

  De BIZ-bijdrage wordt gevraagd van gebruikers van onroerende zaken die niet als woning worden gebruikt, zoals kantoorpanden en winkels.

  U bent belastingplichtig als u op 1 januari van een kalenderjaar de gebruiker bent.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Termijn

  De gemeente stelt de BIZ-bijdrage voor maximaal 5 jaar in. Daarna kan de gemeente deze steeds met maximaal 5 jaar verlengen.

  Kosten

  De BIZ-bijdrage per belastingobject voor de BI-zone ‘Centrum Roden’ bedraagt bij een WOZ-waarde van:

  WOZ-waarde BIZ-bijdrage
  minder dan 60.000 euro    0 euro
  60.000 - 150.000 euro 275 euro
  150.000 - 200.000 euro 330 euro
  200.000 - 300.000 euro 440 euro
  300.000 - 400.000 euro 495 euro
  400.000 - 500.000 euro 550 euro
  500.000 euro en meer 660 euro

   

  De BIZ-bijdrage voor de BI-zones ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ bedraagt 0,245% van de WOZ-waarde met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 5.000,00 per belastingobject. Indien de WOZ-waarde beneden € 60.000,00 blijft, wordt geen belasting geheven.

   

  Contact

  U krijgt van de gemeente een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-11-2018

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.