Compostvat, subsidie

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u compost maken van uw huishoudelijk afval? Dan kunt u een compostvat kopen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u uw hoeveelheid huishoudelijk afval wilt verminderen, kunt u gebruikmaken van een compostvat. Een compostvat maakt mest van uw groente, fruit- en tuinafval. De mest uit het compostvat kunt u gebruiken voor uw tuin.

  De gemeente Noordenveld verkoopt zelf geen compostvaten, maar geeft inwoners wel een subsidie van 75% op de aanschafprijs van een compostvat. Deze subsidie is maximaal 65,62 euro per compostvat.

  Inwoners van Noordenveld die hebben deelgenomen aan een composteercursus kunnen bovendien nog eens 25 % korting extra krijgen op de aanschaf van een compostvat. Deze composteercursus wordt elk najaar georganiseerd de afdeling Milieu van de IVN Noordenveld in samenwerking met de gemeente. De cursus wordt aangekondigd op de Gemeentepagina en de gemeentelijke website. Deelname is gratis. Deelnemers aan de composteercursus ontvangen een bon als bewijs van deelname.

  Voorwaarden

  De subsidie is alleen voor inwoners van Noordenveld. Het maakt niet uit waar u het compostvat koopt.

  Voor de extra korting moet u deelnemen aan de composteercursus. U ontvangt een bon als bewijs van deelname.

  De voorwaarden om een compostvat te kopen zijn:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente.

  Aanpak

  Stuur de aanschafbon naar de gemeente Noordenveld. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer. De gemeente stort de subsidie op uw rekening.

  Heeft u deelgenomen aan de composteercursus? Stuur dan ook het bewijs van deelname mee.

  U kunt de aanschafbon en uw gegevens ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019