Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Product informatie

  Inleiding

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Per dag dat de beslissing te laat is, wordt de boete opgelegd. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste veertien dagen € 20 per dag. De veertien dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De dwangsom bedraagt maximaal € 1260.

  U moet de gemeente schriftelijk op de hoogte stellen van het niet op tijd nemen van de verplichte beslissing. De gemeente heeft na de ontvangst van uw brief 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan start na die 2 weken voor u het recht op de geldboete. Is er meer dan één aanvrager? De verschuldigde boete wordt gelijk verdeeld over de aanvragers.

  Voorwaarden

  In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  Termijn

  De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangt van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

  Aanpak

  Zo laat u de gemeente weten dat zij te laat is met het nemen van een beslissing:

  Contact

  U moet de gemeente zelf vertellen dat zij de verplichte beslissing te laat heeft genomen. Dit moet schriftelijk. U kunt hiervoor het formulier gebruiken.

  Als de gemeente niet binnen 2 weken alsnog reageert, start 2 weken later het recht op de geldboete.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.