Financiële regeling voor een monument aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

  Omschrijving

  Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Heeft u een monument dat op de rijksmonumentenlijst staat? U kunt een lening met een lage rente aanvragen. De lening is bedoeld voor restauratie. U vraagt deze Restauratiefonds-hypotheek aan via het Nationaal Restauratiefonds. De kosten van provinciale monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

  Bezit u een rijksmonument? Er zijn twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

  • Een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. Het is ook vaak mogelijk de kosten van onderhoud af te trekken bij de belastingaangifte.
  • Een subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven. U kunt denken aan molens en kloosters.

  Contact

  Rijksmonument

  Kijk voor meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

  Wilt u meer informatie over de subsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

  Provinciaal monument

  Heeft u een provinciaal monument? Kijk dan voor informatie over subsidiemogelijkheiden op de website van de provincie (zie tabblad 'Meer informatie')

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.