Forensenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

  Omschrijving

  Als u een tweede huis of recreatieobject heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

  De naam van deze belasting is misleidend want de belasting heeft niks met forensen te maken. Recreatiebelasting zou bijvoorbeeld een betere naam zijn.

  Als u de tweede woning of het recreatieobject alleen voor de verhuur houdt, komt u in aanmerking voor toeristenbelasting.

  Voorwaarden

  De voorwaarden zijn:

  • Uw tweede woning staat in onze gemeente en u heeft uw hoofdverblijf in een andere gemeente.
  • U houdt de woning meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf of uw gezin beschikbaar;
  • Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.
  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Aanslagen door wijzigingen worden later in het jaar opgelegd.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Aanpak

  Soms heeft u een bewijs van gebruik nodig.

  Kosten

  WOZ-waarde Belasting
  minder dan 8.000 euro 205 euro
  8.000 - 15.000 euro 249 euro
  15.000 - 39.000 euro 294 euro
  39.000 - 55.000 euro 343 euro
  55.000 - 73.000 euro 391 euro
  73.000 - 91.000 euro 436 euro
  91.000 - 109.000 euro 482 euro
  109.000 - 135.000 euro    531 euro
  135.000 - 172.000 euro 574 euro
  172.000 euro en meer 618 euro

  Contact

  Als u forensenbelasting moet betalen, zal de gemeente een aanslag sturen. 

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-01-2019

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente.

  U moet dan reageren binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanslag.