Forensenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

  Omschrijving

  Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede woning heeft. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

  De naam van deze belasting is misleidend want de belasting heeft niks met forensen te maken. Recreatiebelasting zou een betere naam zijn.

  Als u de tweede woning alleen voor de verhuur houdt, moet u toeristenbelasting betalen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • Er is bewijs van inschrijving bij een andere gemeente. Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de woning overnachten. Dit geldt ook als u minder overnachtingen per jaar heeft, maar de woning staat leeg. U zou dan namelijk in de woning kunnen overnachten.
  • Het huis heeft meubels.
  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Aanslagen door wijzigingen worden later in het jaar opgelegd.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Aanpak

  Soms heeft u een bewijs van gebruik nodig.

  Kosten

  WOZ-waarde Belasting *
  minder dan 8.000 euro 205 euro
  8.000 - 15.000 euro 249 euro
  15.000 - 39.000 euro 294 euro
  39.000 - 55.000 euro 343 euro
  55.000 - 73.000 euro 391 euro
  73.000 - 91.000 euro 436 euro
  91.000 - 109.000 euro 482 euro
  109.000 - 135.000 euro    531 euro
  135.000 - 172.000 euro 574 euro
  172.000 euro en meer 618 euro

  *Tarieven 2019

  Contact

  Als u forensenbelasting moet betalen, stuurt de gemeente u een aanslag. 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente.

  U moet dan reageren binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag.