Gebouw of woning slopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat slopen, doet u een sloopmelding. U doet de melding via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

  • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
  • U gaat asbest verwijderen. 
  Termijn

  Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

  Aanpak

  Zo doet u een sloopmelding:

  • Ga naar Omgevingsloket online
  • Doe de vergunningcheck.
  • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

  Kosten

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Contact

  De termijn van vijf werkdagen geldt ook als u maximaal 35 m2 asbestplaten of 35 m2 asbesthoudende vloerbedekking verwijdert uit een woning of een ander gebouw bij die woning. Dit geldt niet voor een recreatiewoning, hiervoor geldt de termijn van vier weken.

  Een plan bespreken

  Als u een ingediend bouwplan nader wilt bespreken of een voorbespreking van een bouwplan wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken.

  Een afspraak maken op de website
  1. Klik op Afspraak maken.
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Slopen.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.
  4. Vermeldt in het veld Opmerking het beoogde sloopadres en een omschrijving van wat u wilt slopen.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-10-2019