Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

  Omschrijving

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

  • bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
  • passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
  • een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

  De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bestuurt zelf het voertuig. 
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
  • De loopbeperking moet van langdurige aard zijn.
  • Voor een passagierskaart geldt tevens dat u, voor het vervoer van deur tot deur, continu afhankelijk moet zijn van de hulp van de bestuurder.
  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
  • U heeft nodig:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • 2 dezelfde en duidelijke pasfoto's
   • een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

  Medisch onderzoek

  Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (o.a. niet meer kunnen lopen dan 100 meter met hulpmiddelen). Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan deze voorwaarden voldoet. Een medisch onderzoek hoeft niet plaats te vinden als aan u reeds eerder een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt en u voldoet nog steeds aan de voorwaarden.

  Een keuring voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is niet voldoende voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, omdat de beoordelingsnormen verschillend kunnen zijn.

   

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u € 35,00 betalen. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Ook voor het medisch advies brengt de gemeente Noordenveld de kosten voor advisering in rekening bij u. Op dit moment zijn de adviseringskosten € 83,25. Ook hier maakt het niet uit of u wel of niet voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt. De adviseringskosten moeten betaald worden.

  U krijgt van de gemeente Noordenveld een nota voor de aanvraag en voor het opvragen van het medisch advies ten behoeve van de gehandicaptenparkeerkaart. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de gemaakte kosten.

   

  Contact

  Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-11-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.