Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

  Omschrijving

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

  • bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
  • passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
  • een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

  De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bestuurt zelf het voertuig. 
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
  • U heeft nodig:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • 2 dezelfde en duidelijke pasfoto's
   • een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

  Contact

  Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken op de website

  1. Klik op Afspraak maken.
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Gehandicaptenparkeerkaart.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-05-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.