Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

  Omschrijving

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • uw organisatie
  • het gewenste tijdstip

  Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn of voorzien van een deugdelijk slot.
  • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning kunnen tonen.
  • Op de collectebussen moet duidelijk staan waarvoor u geld inzamelt.
  • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.

  Aanpak

  U maakt voor uw aanvraag gebruik van het formulier 'Aanvraag collectevergunning'. Dit formulier kunt u downloaden onder het kopje Direct regelen. Print het formulier, vul het in en stuur het naar de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-11-2019