Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

  Omschrijving

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

  De inspecteur controleert:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

  Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

  Voorwaarden

  U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

  Aanpak

  U meldt de diverse stadia in de bouw aan bij de gemeente. Zo meldt u:

  • de start van de bouw
  • de start van verschillende fasen in de bouw (bv. storten van de fundering, dichten van het dak, installeren van de installatie)
  • de voltooiing van de bouw.

  MeldenĀ kan op 2 manieren:

  Digitaal

  Met het formulier Kennisgeving bouwwerkzaamheden.

  U heeft het wabo- of zaaknummer nodig. U vindt dit op de beschikking van de verleende omgevingsvergunningĀ 

  Telefonisch

  Bel de gemeente, telefoonnummer 050 - 50 27 222.

  Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
   • Start: doe dit voordat u begint met de werkzaamheden.
   • Einde: doe dit voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • U meldt de startdatum of einddatum van de werkzaamheden.

  Contact

  Zie op het tabblad Aanpak hoe u dat doet.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-10-2019