Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Product informatie

  Inleiding

  Als eigenaar van een graf kunt u grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor schriftelijk in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U kunt kiezen voor een eigen graf (particulier graf of familiegraf) of een algemeen graf.

  Als eigenaar van een eigen graf kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

  Bij een algemeen graf kan dit niet.

  Is de eigenaar van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

  Aanpak

  U dient uw verzoek schriftelijk in.

  Kosten

  Leges voor het inschrijven en overboeken van eigen graven of eigen urnengraven: 16,15 euro per graf

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.