Hondenbelasting, hond aanmelden/afmelden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

  Omschrijving

  Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

  Geregistreeerde hulphonden zijn vrijgesteld van deze belasting, maar u moet ze wel aanmelden.

  De opbrengst van deze belasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente.

  Voorwaarden

  U neemt contact op met de gemeente als:

  • u een nieuwe hond heeft gekocht
  • u uw hond heeft verkocht
  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
  • uw hond is overleden

  U betaalt geen hondenbelasting voor een: 

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont
  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Aanslagen door wijzigingen worden later in het jaar opgelegd.

  Aanpak

  Het ligt aan uw situatie welke gegevens de gemeente nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een koopbewijs
  • de datum waarop u een nieuwe hond heeft gekocht;
  • het aantal honden dat u al heeft;
  • een bewijs van overlijden;
  • een bewijs dat uw hond een hulphond is.

  U kunt op 3 manieren aan de gemeente doorgeven dat er iets gewijzigd is in uw situatie rond de hondenbelasting.

  1. Met het digitale formulier Aan- of afmelden van een hond
  2. Neem telefonisch contact op met de gemeente.
  3. Meld de wijziging schriftelijk bij de gemeente. Stuur eventuele bewijsstukken mee.

  Toelichting digitaal formulier

  U kunt uw uw hond digitaal aan- of afmelden met het formulier Aan- of afmelden van een hond. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

  Als u het formulier invult, ziet u vanzelf of, en zo ja welke, bewijsstukken u nodig heeft. Deze kunt u digitaal aan dit formulier toevoegen of via de post naar de gemeente verzenden.

   

  Kosten

  • Eerste hond - 30,65 euro
  • Tweede en elke volgende hond - 40,90 euro
  • Kennel - 71,60 euro

  Contact

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-09-2018

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente.

  U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.