Huishoudelijk afval inzamelen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

  Omschrijving

  Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt ogehaald? Gebruik dan de afvalwijzer.

  Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit in.

  Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in. Bijvoorbeeld huishoudelijk afval dat gerecycled wordt. Afval dat de gemeente apart inzamelt:

  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  • plastic verpakkingsmateriaal en drankkartonnen (PMD)
  • papier

   

   

  Voorwaarden

  De medewerkers van de reiniging nemen alleen gft-, papier en restafval mee dat in de minicontainer langs de weg wordt gezet.

  Plaats uw container om 7.30 uur aan de straat. Verder is het belangrijk dat:

  • u geen afval naast de container plaatst
  • het deksel van de container gesloten is
  • de container niet zwaarder is dan 80 kilo
  • de container met de kraag naar de straat gericht aangeboden wordt. 
  • zorg dat er geen obstakel (bijvoorbeeld een auto of straatlantaarn) voor, naast, boven of achter de container staat

  Voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingmateriaal en drankkartonnen gebruikt u de speciale zakken. U kunt deze zakken gratis afhalen bij de afhaalpunten

  Het is niet toegestaan om biologisch afbreekbare plastic zakken aan te bieden in de GFT-container.

  Biologisch afbreekbare zakken zjn pas na 12 weken afgebroken. Bij de GFT-verwerker duurt het composteerproces 3 weken. Dan is de afbreekbare plastic zak nog intact. De GFT-verwerker houdt dan zakken over uit het proces die als brandbaar restafval moeten worden afgevoerd.

  Contact

  Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt ogehaald? Gebruik dan de afvalwijzer.

  Is uw container niet geleegd of zijn de PMDzakken niet opgehaald? Meld het via  het formulier Melding over afval of containers.