Illegale activiteiten, melden

Product informatie

  Omschrijving

  Wanneer u vermeende illegale activiteiten constateert in uw omgeving op het gebied van bouwen, slopen, bestemmingsplan, Algemene Plaatselijke Verordening of milieu dan kunt u dit bij de gemeente melden. Dit doet u door op onze website het formulier Doorgeven melding in te vullen. Let wel, dit meldingsformulier is niet bedoeld om burenruzies of kwesties van privaatrechtelijke aard door de gemeente te laten oplossen.

  Wie behandelt uw melding?

  Een medewerker van de vakgroep Handhaving neemt uw melding van een illegale activiteit in behandeling. Als het een melding op het gebied van milieu is, dan wordt de melding doorgestuurd naar de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Dit is de instantie die vanaf 1 januari 2014 alle milieutaken voor de gemeente Noordenveld uitvoert.

  Wat gebeurt er met uw melding?

  Nadat uw melding is binnengekomen, onderzoekt een medewerker van de vakgroep Handhaving of er sprake is van overtreding van een regel. Dit kan betekenen dat de medewerker de situatie ter plekke bekijkt of dat hij of zij contact met u opneemt voor nadere informatie.

  Het is onmogelijk om met de beschikbare capaciteit alle meldingen (direct) in behandeling te nemen. De conclusie van het onderzoek kan dan ook zijn dat niet direct of niets met uw melding wordt gedaan. Meldingen waarbij de veiligheid of de volksgezondheid in gevaar zijn, hebben een hoge prioriteit en zullen altijd in behandeling worden genomen.

  Terugkoppeling melding

  Een medewerker van de vakgroep Handhaving zal, als u uw contactgegevens heeft ingevuld, aan u terugkoppelen wat er met uw melding wordt/ is gedaan. Wanneer een melding is afgehandeld stellen wij u hiervan ook op de hoogte. Wilt u dus op de hoogte blijven van de afhandeling van uw melding dan is het belangrijk dat u uw contactgegevens volledig invult. In het geval van een anonieme melding vindt geen terugkoppeling plaats.

  Welke acties kan de gemeente ondernemen?

  Als wij uw melding in behandeling nemen kan een medewerker van de vakgroep Handhaving bijvoorbeeld overgaan tot het voeren van een gesprek om tot een oplossing te komen. Ook kan de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente of de politie tegen bepaalde overtredingen strafrechtelijk optreden. Tevens kan er in het uiterste geval worden overgegaan tot bestuursrechtelijk optreden.

  Aanpak

  U geeft uw klacht of melding door met het online formulier Doorgeven melding.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-10-2017