Kamperen buiten een kampeerterrein, ontheffing

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

  Omschrijving

  Het is verboden om buiten een camping of ander terrein dat daarvoor bestemd is te kamperen. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend voor groepskamperen. Bij groepkamperen gaat het meestal om evenementen die het noodzakelijk maken om in de nabijheid te kamperen. Bijvoorbeeld sporttoernooien, landgoedkamperen, wandel- of hippische evenementen etc.

  Voorwaarden

  De ontheffing wordt alleen verleend gedurende de periode van 15 maart t/m 31 oktober en voor maximaal 10 dagen.

  De gemeente kan extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid, hygiƫne, veiligheid en milieu.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt een ontheffing aan bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  Binnen 6 weken nadat de verleende ontheffing is bekendgemaakt kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.