Kapotte straatverlichting melden

Product informatie

  Omschrijving

  U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

  Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

  Problemen met de openbare verlichting worden in onze gemeente opgelost door Imtech. Imtech moet deze storingen binnen 10 werkdagen oplossen.

  Is een netwerkstoring de oorzaak? (Vaak is dan de verlichting in hele straten of complete wijken uitgevallen.) Dat moet worden opgelost door Enexis. Enexis streeft ernaar om de storing binnen 10 werkdagen op te lossen.

  Aanpak

  Gebruik voor het doorgeven van uw melding of klacht de knop Melden kapotte straatverlichting.

  Of geef uw melding of klacht telefonisch door aan de gemeente, telefoon 050 - 50 27 222.

  Contact

  U neemt contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van straatverlichting.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-01-2019