Klein kansspel organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaalde waarde. U meldt een klein kansspel schriftelijk bij de gemeente.

  Omschrijving

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgestelde waarde. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een klein kansspel te organiseren zijn onder andere:

  • Het kansspel wordt georganiseerd door een vereniging.
  • Uw vereniging bestaat minstens 3 jaar.
  • Het doel van uw vereniging mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.
  • Op 1 adres mag maar 1 kansspel tegelijk gespeeld worden. 

  Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden of een spel stilleggen.

  Aanpak

  U meldt een klein kansspel bij de gemeente via het formulier.

  Kosten

  Loterijvergunning € 27,75 (tarief 2018)

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.