Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

  Omschrijving

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

  Bij vrijwilligerswerk geldt als uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een onderscheiding dat gedurende een groot aantal jaren (bij voorbeeld 15 jaar) voor een redelijk aantal uren per week (bij voorbeeld 6 uren per week) vrijwilligerswerk is gedaan, voor een of meerdere verenigingen/stichtingen etc. Op de site www.lintjes.nl vind u meer informatie over onderscheidingen en over de procedure.

  Wilt u iemand voordragen? Doe dat bij de gemeente waarin die persoon woont. Medewerkers van de gemeente kunnen voor u een inschatting maken of de voordracht haalbaar is. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.

  Voorwaarden

  De burgemeester reikt de lintjes uit. Dit kan op de volgende momenten:

  • tijdens de lintjesregen. Dit is meestal de laatste werkdag voor Koningsdag.
  • op een ander bijzonder moment. Bijvoorbeeld een afscheid of jubileum.

  Aanpak

  U vraagt het lintje schriftelijk aan. Het voorstelformulier kunt u downloaden via de link Voorstelformulier voor een Koninklijke Onderscheiding. Wij adviseren u dringend om, voordat u de aanvraag indient, een afspraak met ons te maken. Wij kunnen dan een inschatting maken over de haalbaarheid van uw voorstel en eventueel tips geven voor het invullen van het formulier. U verzamelt zoveel mogelijk gegevens en levert die, samen met uw voorstel, in bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding. Enkele weken voor de gewenste uitreikingsdatum hoort u of het lintje wordt gegeven

  Gebruikelijk is dat een onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de zogenaamde 'lintjesregen' in april, ter gelegenheid van de verjaardag van de koning. De volledige aanvraag moet vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan de gewenste uitreiking door ons zijn ontvangen. Als u denkt dat er een ander geschikt moment is voor de uitreiking van een onderscheiding, vraag de onderscheiding dan 6 maanden voor dat moment aan.

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.