Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Die kunt u aanvragen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb) ontvangt u in de laatste week van februari een aanslag van de gemeente.

  U kunt uw aanslag en het taxatieverslag ook online raadplegen en/of downloaden in Mijn gemeente Noordenveld.

  Aanpak

  In Mijn gemeente Noordenveld kunt u meteen pdf-bestanden downloaden van het aanslag- en beschikkingsbiljet en het WOZ taxatieverslag. Een kopie kunt u ook aanvragen met het formulier WOZ waarde opvragen onder de groene knop 'Product aanvragen'.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Wetgeving