Kwijtschelding belastingen/heffingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en van de aanslag van het noordelijke belastingkantoor (waterschap). U hoeft de belastingen dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte. U betaalt dan minder belasting. Ook voor ondernemers is het aanvragen van kwijtschelding mogelijk. Dit geldt dan alleen voor de gemeentelijke belastingen.

  De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Het kan zijn dat u automatisch kwijtschelding krijgt. U krijgt daar dan apart bericht over.

  Voorwaarden

  Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing (standaard set containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelastingen
  • Watersysteemheffing (niet voor ondernemers)
  • Zuiveringsheffing (niet voor ondernemers)
  Termijn

  U vraagt de kwijtschelding aan binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

  De gemeente beslist zo snel mogelijk op uw aanvraag. U krijgt hierover per brief bericht.

   

  Aanpak

  Kwijtschelding vraagt u aan met een speciaal aanvraagformulier waarmee u in één keer kwijtschelding aanvraagt voor zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen.

  Bij voorkeur dient u dit digitaal te doen via . Daarvoor gaat u naar MijnNoordelijkBelastingkantoor op https://noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/. Op deze pagina staat alle actuele informatie. U vindt er een link naar MijnNoordelijkBelastingkantoor waar u kwijtschelding aanvraagt met een verkorte vragenlijst. Op MijnNoordelijkBelastingkantoor moet u inloggen met DigiD.

  Wanneer u alleen een aanslag van de gemeente ontvangt, moet u een volledig verzoek indienen. Het formulier daarvoor kunt u bij de gemeente afhalen of telefonisch aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor via 0900-4938837.

  Als u geen DigiD heeft of de aanvraag niet digitaal wil of kan doen, krijgt u op de website informatie hoe u dan kwijtschelding kunt aanvragen. Het Hefpunt beoordeelt de aanvragen, ook die van de gemeente.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers van de vakgroep Maatschappelijke Ondersteuning of met iemand van het Noordelijk Belastingkantoor.

  Contact

  U vraagt als particulier in één keer kwijtschelding aan voor de aanslag van het Hefpunt en de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Het Hefpunt beoordeelt de verzoeken, ook voor de gemeente.

  Let op! De beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken van particulieren vindt plaats bij het Noordelijk Belastingkantoor. Stuur uw privé aanvraag dus niet naar de gemeente, maar naar het Noordelijk Belastingkantoor.

  De bewijsstukken van inkomsten en vermogen stuurt u, samen met het kwijtscheldingsformulier op naar:

  • Noordelijk Belastingkantoor
  • Postbus 88
  • 9700 AB Groningen
  Ondernemers

  Kwijtscheldingsaanvragen van ondernemers moeten wel naar de gemeente worden gezonden. De gemeente beoordeelt deze kwijtscheldingsverzoeken zelf, aangezien het Noordelijk Belastingkantoor (nog) geen regeling kent voor de beoordeling van aanvragen van ondernemers met privé belastingschulden.

  De bewijsstukken van inkomsten en vermogen stuurt u, samen met het kwijtscheldingsformulier en uw BBZ aanvraag op naar:

  • Gemeente Noordenveld
  • T.a.v. de invorderingsambtenaar
  • Postbus 109
  • 9300 AC Roden

  Eerst overleggen?

  Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.