digitaal loket

U bent hier: Home » producten » kwijtschelding belastingen heffingen

Digitaal Loket

Kwijtschelding belastingen/heffingen

Omschrijving

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en van de aanslag van Hefpunt (waterschap). U hoeft de belastingen dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte. U betaalt dan minder belasting. Ook voor ondernemers is het aanvragen van kwijtschelding mogelijk. Dit geldt dan alleen voor de gemeentelijke belastingen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Het kan zijn dat u automatisch kwijtschelding krijgt. U krijgt daar dan apart bericht over.

Voorwaarden

Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

 • Hondenbelasting (eerste hond)
 • Afvalstoffenheffing (standaard set containers)
 • Rioolheffing
 • Onroerende zaakbelastingen
 • Watersysteemheffing (niet voor ondernemers)
 • Zuiveringsheffing (niet voor ondernemers)
Termijn

U vraagt de kwijtschelding aan binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

De gemeente beslist zo snel mogelijk op uw aanvraag. U krijgt hierover per brief bericht.

 

Aanpak

Kwijtschelding vraagt u aan met een speciaal aanvraagformulier waarmee u in één keer kwijtschelding aanvraagt voor zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen.

Bij voorkeur dient u dit digitaal te doen via MijnHefpunt. Daarvoor gaat u naar https://www.hefpunt.nl/kwijtschelding. Op deze pagina staat alle actuele informatie. U vindt er een link naar MijnHefpunt waar u kwijtschelding aanvraagt met een verkorte vragenlijst. Op MijnHefpunt moet u inloggen met DigiD.

Wanneer u alleen een aanslag van de gemeente ontvangt, moet u een volledig verzoek indienen. Het formulier daarvoor kunt u bij de gemeente afhalen of telefonisch aanvragen bij het Hefpunt via 0900-4938837.

Als u geen DigiD heeft of de aanvraag niet digitaal wil of kan doen, krijgt u op de website informatie hoe u dan kwijtschelding kunt aanvragen. Het Hefpunt beoordeelt de aanvragen, ook die van de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers van de vakgroep Maatschappelijke Ondersteuning of met iemand van het Hefpunt.

Contact

U vraagt als particulier in één keer kwijtschelding aan voor de aanslag van het Hefpunt en de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Het Hefpunt beoordeelt de verzoeken, ook voor de gemeente.

Let op! De beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken van particulieren vindt plaats bij Hefpunt. Stuur uw privé aanvraag dus niet naar de gemeente, maar naar Hefpunt.

De bewijsstukken van inkomsten en vermogen stuurt u, samen met het kwijtscheldingsformulier op naar:

 • Hefpunt
 • Postbus 88
 • 9700 AB Groningen
Ondernemers

Kwijtscheldingsaanvragen van ondernemers moeten wel naar de gemeente worden gezonden. De gemeente beoordeelt deze kwijtscheldingsverzoeken zelf, aangezien het Hefpunt (nog) geen regeling kent voor de beoordeling van aanvragen van ondernemers met privé belastingschulden.

De bewijsstukken van inkomsten en vermogen stuurt u, samen met het kwijtscheldingsformulier en uw BBZ aanvraag op naar:

 • Gemeente Noordenveld
 • T.a.v. de invorderingsambtenaar
 • Postbus 109
 • 9300 AC Roden

Eerst overleggen?

Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

Een afspraak maken op de website
 1. Klik op Afspraak maken (rechts van het scherm onder het kopje Formulieren).
 2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Kwijtschelding
 3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.  

Telefonisch een afspraak maken

Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Overige productinformatie

Ook van belang?

Levensgebeurtenissen