Leerlingenvervoer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Leerlingen in het voorgezet (speciaal) onderwijs hebben alleen aanspraak op leerlingenvervoer als zij niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap.

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
  • een vergoeding voor de kosten van vervoer per fiets.
  • de gemeente zorgt voor georganiseerd vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

   

  Voorwaarden

  U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten of een door de gemeente geregelde vorm van vervoer wanneer uw kind:

  • een basisschool bezoekt, waarvan de afstand tussen school en woning meer dan 6 kilometer is;
  • een speciale school voor het basisonderwijs (sbo) bezoekt, waarvan de afstand tussen school en woning meer dan 6 kilometer is;
  • een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, waarvan de afstand tussen school en woning meer dan 6 kilometer is;
  • een school voor basis of voortgezet onderwijs als uw kind een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap heeft waardoor hij/zij niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.
  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs,
  • burgerservicenummer, 
  • IBAN-nummer,
  • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring), 
  • informatie over de afstand van de woning naar school (volgens de ANWB routeplanner op internet, optie kortste route),
  • medische verklaringen (niet ouder dan 2 jaar) van bijvoorbeeld een specialist.

  U kunt gebruik maken van het formulier leerlingenvervoer. De toelichting voor het formulier vindt u onder het kopje 'Meer informatie'.

  Kosten

  Bij vervoer voor het basisonderwijs kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Contact

  Wilt u eerst persoonlijk overleggen met een ambtenaar? Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken via de website

  1. Klik op Afspraak maken.
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Leerlingenvervoer.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-07-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.