Monument verbouwen of slopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

  Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

  Voorwaarden

  U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

  • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
  • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
  • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

  De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Termijn

  Als u een grote verbouwing aan uw monument doet, wordt voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument de uitgebreide procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is ongeveer 6 maanden.

  Voor alle andere wijzigingen en wijzigingen aan provinciale monumenten wordt de reguliere procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken.

  De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
   • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
   • een bouwbestek
   • foto’s
   • een situatieschets
   • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
   • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

  Kosten

  De leges voor dit onderdeel van de omgevingsvergunning zijn 133,25 euro (tarief 2018)

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  • Gewone procedure:

   U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  • Uitgebreide procedure:

   U geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Heeft u geen reactie ontvangen binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.