digitaal loket

U bent hier: Home » producten » omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Digitaal Loket

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Omschrijving

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Vergunningsvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Meer hierover vindt u bij 'Bouw en verbouw, vergunningsvrij'.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is onder andere nodig in de gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
  • bij een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'; en
  • bij het in gebruik nemen van een bouwwerk met oog op brandveilig gebruik (indien nodig).

Voorwaarden

Termijn

De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze kan een keer met zes weken verlengd worden. De uitgebreide procedure duurt ongeveer 26 weken. Deze kan één keer met 6 weken verlengd worden.

Aanpak

U moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk;
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen; 
 • lengte- en dwarsdoorsneden; 
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk;
 • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw;
 • een situatietekening;
 • de hoofdlijnen of het principe van de constructie; en
 • technische informatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bouwbesluit.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Hou er rekening mee dat de bestanden 'alleen lezen' ('read-only') zijn.

Kosten

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom exclusief BTW. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. 

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen.

Een plan bespreken

Als u een ingediend bouwplan nader wilt bespreken of een voorbespreking van een bouwplan wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken. Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

 

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Overige productinformatie

Levensgebeurtenissen