Pand tijdelijk verhuren

Product informatie

  Inleiding

  Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Is voor de woning een vergunning verleend voor 1 juli 2013? Is de vergunning per 1 juli nog geldig én is de maximale termijn van 5 jaar nog niet bereikt? Dan is de vergunning automatisch 5 jaar geldig. U hoeft daar geen verlenging meer voor aan te vragen. Wel is het verstandig om bij de gemeente te vragen om een schriftelijke bevestiging van de nieuwe einddatum van de vergunning. Daar zijn geen kosten aan verbonden!

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

  U krijgt een vergunning voor woningen die te koop staan voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning. Deze vergunning kan niet verlengd worden.

  Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • Het pand staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
  • Het gaat om:
   • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
   • een woning die te koop staat
   • een gebouw zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

  • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
  • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
   • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
   • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

  Kosten

  Vergunning 72,50 euro

  Verlenging vergunning 36,25 euro

  Contact

  U gebruikt daarvoor het wettelijk voorgeschreven formulier. Dit formulier kunt u downloaden of u haalt het formulier af bij de balie van het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-11-2019

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.