Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U vraagt een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Ga persoonlijk naar het gemeentehuis.

  Omschrijving

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar andere landen kunt reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Voorwaarden

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

  Termijn

  Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen bij de gemeente.

  Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een reisdocument aan via de spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 14.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag.

  Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

  Heeft u het reisdocument nog sneller nodig? Misschien komt u in aanmerking voor een noodpaspoort van de Koninklijke Marechaussee. Meer informatie over het noodpaspoort vindt u op defensie.nl.

   

  Aanpak

  Neem mee

  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s.
  • Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

  Aanvullend voor kinderen tot 18 jaar

  • Bij een aanvraag om afgifte van een paspoort is tot de leeftijd van 18 jaar toestemming nodig van beide ouders, of van degene die het gezag over het kind heeft. Bij een aanvraag om afgifte van een identiteitskaart is dit tot 12 jaar. Dit regelt u op het gemeentehuis of via het formulier: Verklaring van geen bezwaar.
  • Het identiteitsbewijs van allebei de ouders (origineel, geen kopie). Of van iemand anders die het gezag over het kind heeft.
  • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort of ID-kaart.
  • Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

  Paspoort/identiteitskaart afhalen

  Na een week haalt u uw paspoort op bij de gemeente. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. U hoeft voor het afhalen geen afspraak te maken.

  Spoedaanvraag of noodpaspoort

  • Heeft u uw paspoort of ID-kaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het reisdocument vóór 14.00 uur aanvraagt, dan kunt u het uiterlijk 2 werkdagen later ophalen.
  • Heeft u uw oude paspoort of ID-kaart niet meer? Dan kunt u niet altijd een spoedaanvraag doen.
  • Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Marechaussee voor een noodpaspoort.

  Paspoort/identiteitskaart kwijt of gestolen

  • U kunt direct een nieuw paspoort/identiteitskaart aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing bij de gemeente. Ook als u een spoedaanvraag doet.
  • Vindt u uw oude paspoort of ID-kaart terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Deze is namelijk niet meer geldig.
  • Verliest u uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse.

  Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

  Zakenpaspoort

  Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort heeft 66 in plaats van 34 pagina’s.

  Identiteitsfraude

  Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

  • Haal een formulier op bij de gemeente met gegevens van het reisdocument. U heeft dit formulier nodig om aangifte van vermissing te doen bij de politie in Nederland.
  • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
  • Laat de politie een proces-verbaal opmaken. Vraag een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal.
  • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal. Neem het proces-verhaal mee.

  De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten.

   

  Kosten

  Product Prijs
  Paspoort (voor kinderen tot 18 jaar, 5 jaar geldig) 52,00 euro
  Paspoort (18 jaar en ouder, 10 jaar geldig) 65,30 euro
  Identiteitskaart (voor kinderen tot 18 jaar, 5 jaar geldig) 29,05 euro
  Identiteitskaart (18 jaar en ouder, 10 jaar geldig) 51,05 euro
  Spoedprocedure toeslag per reisdocument  47,55 euro

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.