Reinigingsrecht

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer en laat u uw afval ophalen door de gemeente? Dan betaalt u reinigingsrechten. U ontvangt jaarlijks een aanslag.

  Omschrijving

  Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Onder bedrijfsafval verstaan we kantoor-, winkel- en dienstenafval. Voor de inzameling van het bedrijfsafval verstrekken we op verzoek maximaal drie grijze en/of groene minicontainers. De gemeente verstrekt alleen minicontainers van 240 liter en houdt zich niet bezig met de inzameling van grootschalig bedrijfsafval. Voor de inzameling hiervan moet u een contract afsluiten met een particuliere afvalinzamelaar.

  Voorwaarden

  Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

  Aanpak

  Een extra container kunt u digitaal aanvragen via de knop Extra container(s) onder Direct regelen.

  Kosten

  Het tarief (2019) bedraagt voor:

  • 1 minicontainer van 240 liter¬† 202,35 euro
  • bij meerdere minicontainers 582,00 euro
  • extra grijze container¬† 99,50 euro
  • extra groene container 61,60 euro

  Contact

  U krijgt ieder jaar een aanslag voor de reinigingsrechten van de gemeente toegestuurd.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar aantekenen bij de gemeente. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente neemt op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.