Rioolaansluiting aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

  Omschrijving

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

  De gemeente:

  • onderhoudt het riool en legt het aan.
  • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

  De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. 

  Voorwaarden

  Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

  Aanpak

  De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

  • uw contactgegevens;
  • contactgegevens van de eigenaar van het perceel als u dat niet zelf bent;
  • de locatie van de aansluiting; en
  • een situatieschets.

  U kunt een aanvraag voor een rioolaansluiting digitaal doen door het webformulier Rioolaansluiting in te vullen.

   

  Kosten

  U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-10-2019