Rioolheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  Omschrijving

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor de kosten die de gemeente maakt voor de verwerking van afvalwater en/of hemelwater van percelen met een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering. Percelen zijn bijvoorbeeld woningen, garageboxen, recreatieobjecten en bedrijfspanden. Als u op 1 januari eigenaar bent van een perceel ontvangt u een belastingaanslag voor dat jaar. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het perceel.

  Gebruikers van woningen en bedrijven betalen alleen rioolheffing als het waterverbruik meer is dan 500 m3 per jaar.

  Als u het perceel in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de verkoop door de notaris verrekend.

  Voorwaarden

  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Kosten

  Eigenarendeel

  WOZ-waarde

  Tarief 2019
  minder dan 12.000 euro 43,60 euro
  12.000-23.000 euro 92,70 euro
  23.000-42.000 euro 169,00 euro
  42.000-88.000 euro 223,60 euro
  88.000-135.000 euro 234,50 euro
  135.000-226.000 euro 245,40 euro
  226.000-357.000 euro 256,30 euro
  357.000-544.000 euro 267,20 euro
  544.000 euro en meer

  278,10 euro

   

  Gebruikersdeel
  Verbruik Belasting per volle eenheid van 100m3 (tarief 2019)
  500 m3 tot 10.000 m3 80,60 euro
  10.000m3 en meer 67,60 euro

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-03-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.