Rioolheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  Omschrijving

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor de kosten die de gemeente maakt voor de verwerking van afvalwater en/of hemelwater van percelen met een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering. Percelen zijn bijvoorbeeld woningen, garageboxen, recreatieobjecten en bedrijfspanden. Als u op 1 januari eigenaar bent van een perceel ontvangt u een belastingaanslag voor dat jaar. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het perceel.

  Gebruikers van woningen en bedrijven betalen alleen rioolheffing als het waterverbruik meer is dan 500 m3 per jaar.

  Als u het perceel in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de verkoop door de notaris verrekend.

  Voorwaarden

  Termijn

  De aanslagoplegging is jaarlijks op 28 februari. U vindt de belasting op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

  Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Kosten

  Eigenarendeel
  WOZ-waarde Tarief
  minder dan 12.000 euro 43,60 euro
  12.000-23.000 euro 92,70 euro
  23.000-42.000 euro 169,00 euro
  42.000-88.000 euro 223,60 euro
  88.000-135.000 euro 234,50 euro
  135.000-226.000 euro 245,40 euro
  226.000-337.000 euro 256,30 euro
  337.000-544.000 euro 267,20 euro
  544.000 euro en meer

  278,10 euro

   

  Gebruikersdeel
  Verbruik Belasting per volle eenheid van 100m3
  500 m3 tot 10.000 m3 80,60 euro
  10.000m3 en meer 67,60 euro

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-01-2019

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag reageren.