Snuffelmarkt organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een snuffelmarkt organiseren? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een snuffelmarkt wilt organiseren, moet u dit bij de gemeente melden. Op de snuffelmarkt verkoopt u tweedehands spullen, bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek. De snuffelmarkt wordt gehouden in een gebouw.

  Als u een snuffelmarkt in een winkel wilt organiseren, hoeft u geen melding te doen.

   

  Voorwaarden

  U moet de snuffelmarkt 3 weken voordat deze plaatsvindt melden bij de gemeente.

  De snuffelmarkt mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

  Er mogen uit een oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu geen bezwaren bestaan tegen de snuffelmarkt.

   

  Termijn

  De snuffelmarkt kan worden gehouden indien de burgemeester niet binnen 3 weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat het houden van de snuffelmarkt is verboden.

  Aanpak

  Voor het melden van de snuffelmarkt moet u het meldingsformulier invullen en naar de gemeente sturen.

  Contact

  U doet de melding bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-11-2019