Steenmarter

Product informatie

  Inleiding

  De steenmarter is volgens de Wet natuurbescherming een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen van steenmarters is strafbaar. U kunt wel maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter ondervindt, kunt u dit melden bij de gemeente. Deze neemt uw melding op in een inventarisatie.

  Omschrijving

  Overlast en schade van steenmarters

  Spouwmuren, kruipruimtes en zolders in woningen zijn geliefde verblijfplekken van steenmarters. Ze kunnen stommelende geluiden maken en in de zoogtijd kan men jongen horen piepen. Hun vaste uitwerpselplek kan stankoverlast geven. Schade kan zijn: het wegvreten van isolatiemateriaal, het knagen aan mastiekdaken en het doorbijten van huiskabels.

  Marters kruipen ook graag in de motorruimte van auto’s. Daar knagen ze aan de flexibele elektriciteitskabels, wat kortsluiting kan veroorzaken, of aan remleidingen wat leidt tot autoschade.

  Aanpak

  Steenmarters weren uit huis

  • Dicht gaten en kieren in daken en muren. (steenmarters kruipen door openingen van 5 cm)
  • Gebruik een apparaat dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.
  • Zaag takken af die een steenmarter zou kunnen gebruiken of verwijder het plantengroen tegen de gevel.
  • Plaats een kraag op schuttingen of rond bomen om te voorkomen dat steenmarters erover of erin kunnen klimmen.
  • Bied als dat kan alternatieve schuilplaatsen en nestgelegenheden aan op een rustige plek.

  Steenmarters weren uit de auto

  • Plaats een roostertje of stuk kippengaas onder de motorkap van de auto. Een doek met ammoniak, een schaaltje met bleekwater of een toiletblokje met citroengeur kan ook.
  • Monteer een marterschok-set. Deze sluit u aan op de accu. Wanneer een marter onder de motorkap contact maakt met een metalen onderdeel, krijgt het dier een schokje.
  • Plaats om de kabels en leidingen een ribbelkous gemaakt van hard kunststof die bestand is tegen martertanden.
  • Gebruik een apparaat dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.

  Steenmarters weren uit buitenverblijven van dieren

  • Span schrikdraad om kooien, hokken of volières.
  • Gebruik een stevig en fijnmazig gaas voor kooien en volières.
  • Gebruik een apparaat dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.

  Overlast van steenmarters melden

  Ondervindt u overlast of schade van een steenmarter, meldt dit dan bij de gemeente. U kunt online melding doen.

  Contact

  Meld de overlast of schade door een steenmarter via het formulier Melding overlast steenmarters.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019