Subsidies maatschappelijke organisaties

Product informatie

  Omschrijving

  Besturen van stichtingen, verenigingen en andere non-profit organisaties die voor inwoners van Noordenveld activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur of sport kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden een eenmalig of structurele (jaarlijkse) subsidie van de gemeente krijgen.

  Voorwaarden

  In de Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport is te lezen welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, wat voor soort subsidie dat is en wat de voorwaarden zijn.

  In de Algemene Subsidieverordening Noordenveld staan de rechten en plichten van de gemeente en de aanvrager en de algemene voorwaarden vermeld.

  Een link naar deze verordeningen staat onder tabje 'Wetgeving'.

  Termijn

  Eenmalige subsidie

  De aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit bij de gemeente binnen zijn.

  Een beslissing ontvangt u uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

  Subsidie voor meerdere jaren

  De aanvraag moet uiterlijk in juni van het jaar voorafgaand aan de te subsidiƫren periode bij de emeente binnen zijn.

  Een beslissing ontvangt u uiterlijk in december van het jaar voorafgaand aan de te subsidiƫren periode.

  Aanpak

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie verstrekt u in ieder geval de volgende gegevens:

  De organisatie

  • naam van de organisatie
  • postadres, postcode, woonplaats
  • bankrekeningnummer van de organisatie
  • naam van de contactpersoon en hoe deze overdag is te bereiken
  • samenstelling van het bestuur (naam en functie)

  De activiteit

  • het doel van de activiteit
  • de (leeftijd van de) doelgroep(en) waarvoor de activiteit bedoeld is
  • aantal (verwachte) deelnemers/bezoekers/leden
  • de plaats waar de activiteiten plaatsvinden
  • het aantal vrijwilligers dat bij de activiteit betrokken is
  • eventuele samenwerkende organisaties

  De kosten

  • begroting van de kosten van de activiteit
  • het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente
  • andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld uit sponsoring, eigen bijdrage deelnemers, entreegelden, acties)

  Formulier

  Met het webformulier 'Subsidie aanvragen' kunt u uw aanvraag in te dienen.

  Contact

  U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Als u niet kunt voldoen aan de termijnen of als u andere vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-10-2017

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.