Toeristenbelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.

  Omschrijving

  Eigenaren van een camping of hotel moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente. U berekent dit bedrag door aan de klant in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren.

  Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel? Dan vindt u het bedrag van de toeristenbelasting terug op de factuur van de accommodatie.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

  Aanpak

  De gemeente stuurt de eigenaar of exploitant een aangiftebiljet toe en aan de hand daarvan krijgt deze jaarlijks een aanslag.

  Voor de vaste tarieven geldt dat deze op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan. Een belastingplichtige kan het aanslagbiljet ook raadplegen via Mijn Gemeente.

  Kosten

  Het tarief bedraagt 1,05 euro per persoon per overnachting. Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt geen toeristenbelasting geheven.

  Daarnaast zijn er diverse vaste tarieven van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal slaapplaatsen, het aantal overnachtingen, het aantal personen en de duur van het verblijf.

  Contact

  De eigenaar van de accommodatie betaalt de belasting aan de gemeente.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Het formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente.