Uitrit, vergunning

Product informatie

  Inleiding

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf, huis of grond (bijvoorbeeld weiland, bouwland), heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de weg.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een uitweg te maken naar de weg; 
  • gebruik te maken van de weg voor het hebben van een uitweg;
  • een bestaande uitweg te veranderen.

  Voorwaarden

  U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

  Een vergunning kan worden geweigerd vanwege: 

  • bruikbaarheid van de weg;
  • veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 
  • bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

  De aanleg van het deel van de uitrit dat op gemeentegrond ligt, doet de gemeente. De kosten hiervan betaalt de aanvrager. Op het tabje 'Kosten' vindt u hierover meer informatie.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de beslistermijn verlengen met 6 weken.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

  • Ga naar het Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Doorloop de aanvraag.
  • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

  Kosten

  De leges voor het aanvragen van de vergunning zijn 72,75 euro

  Het gedeelte van de uitrit dat op gemeentegrond ligt, wordt door de gemeente aangelegd. De kosten hiervan betaalt de aanvrager. De kosten zijn afhankelijk van de lengte en breedte van de uitrit.

  Bij een standaardbreedte van 3 meter zijn de kosten afhankelijk van de afstand van de rijbaan tot de erfgrens (diepte van de uitrit). Per meter diepte of een gedeelte daarvan bedragen de kosten € 107,98.

  Voor een uitrit breder dan 3 meter geldt een toeslag. De toeslag is ook afhankelijk van de afstand rijbaan-erfgrens. Voor iedere meter of gedeelte van een meter dat de uitrit breder wordt geldt een toeslag van € 52,37.

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-11-2019

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het college. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.