Uw woning tijdelijk verhuren

Product informatie

  Omschrijving

  Is voor de woning een vergunning verleend voor 1 juli 2013? Is de vergunning per 1 juli nog geldig én is de maximale termijn van 5 jaar nog niet bereikt? Dan is de vergunning automatisch 5 jaar geldig. U hoeft daar geen verlenging meer voor aan te vragen. Wel is het verstandig om bij de gemeente te vragen om een schriftelijke bevestiging van de nieuwe einddatum van de vergunning. Daar zijn geen kosten aan verbonden!

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

  U krijgt een vergunning voor woningen die te koop staan voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning. Deze vergunning kan niet verlengd worden.

  Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

  Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd
  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Kosten

  Vergunning 72,50 euro

  Verlenging vergunning 36,25 euro

  Contact

  De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.

  U gebruikt daarvoor het wettelijk voorgeschreven formulier. Dit formulier kunt u downloaden of u haalt het formulier af bij de balie van het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  08-11-2018

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.