digitaal loket

U bent hier: Home » producten » uw woning tijdelijk verhuren

Digitaal Loket

Uw woning tijdelijk verhuren

Omschrijving

Is voor de woning een vergunning verleend voor 1 juli 2013? Is de vergunning per 1 juli nog geldig én is de maximale termijn van 5 jaar nog niet bereikt? Dan is de vergunning automatisch 5 jaar geldig. U hoeft daar geen verlenging meer voor aan te vragen. Wel is het verstandig om bij de gemeente te vragen om een schriftelijke bevestiging van de nieuwe einddatum van de vergunning. Daar zijn geen kosten aan verbonden!

Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

U krijgt een vergunning voor woningen die te koop staan voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning. Deze vergunning kan niet verlengd worden.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd
Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Vergunning 71,50 euro

Verlenging vergunning 35,75 euro

Contact

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.

U gebruikt daarvoor het wettelijk voorgeschreven formulier. Dit formulier kunt u afhalen bij de balie van het gemeentehuis of downloaden via de link onder Formulieren rechts van dit scherm.

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Overige productinformatie

Levensgebeurtenissen