digitaal loket

U bent hier: Home » producten » vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Digitaal Loket

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Omschrijving

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de check doen. U kunt het ook aan de gemeente vragen.

Voor bouw- of verbouwingsplannen voor een monument gelden andere regels?

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Contact

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) controleren of u een vergunning nodig heeft. Daar kunt u ook de omgevingsvergunning aanvragen als dat toch nodig is.

Een plan bespreken

Als u een ingediend bouwplan nader wilt bespreken of een voorbespreking van een bouwplan wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Een afspraak maken op de website
  1. Klik op Afspraak maken (rechts van het scherm onder het kopje Formulieren).
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Bouwplan bespreken.
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.
  4. Vermeldt in het veld Opmerking het beoogde bouwadres en een omschrijving van het bouwplan.

Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

Telefonisch een afspraak maken

Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

 

 

Overige productinformatie