Verstopte riolering

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente lost verstoppingen in het hoofdrioolstelsel op. Maar wanneer u een bedrijf inschakelt om een verstoppingsprobleem in de riolering van de gemeente op te lossen (en de gemeente niet in de gelegenheid stelt om dit zelf te doen), zijn de kosten hiervoor voor uw rekening. Schakel dus altijd de gemeente in bij verstopping in de riolering van de gemeente.

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De eigenaar (en/of verhuurder) van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering op zijn eigen terrein tot aan de erfgrens. Dit is inclusief de aansluiting op het hoofdrioolstelsel.

  De kosten voor het verhelpen van een verstopping in het deel van de eigenaar is ook voor rekening van de eigenaar. Het is daarom van groot belang om vooraf te bepalen waar de verstopping zit. Hoe u dat kunt doen, leest u onder het kopje 'Aanpak'.

  Aanpak

  Hoe ziet u of de oorzaak van het verstopte riool op uw eigen terrein ligt of daarbuiten?

  Op de erfgrens ligt een put. Is uw riolering verstopt, dan moet u deze put zelf opgraven en blootleggen. De gemeente heeft in de meeste gevallen een schetsje met informatie over de plaats van deze put . U kunt dit opvragen via het gemeentelijk contactcentrum.

  Als u de put heeft geopend, dan is het belangrijk of er water in de put staat. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. De put is gevuld met water.
  • De oorzaak van de verstopping ligt hoogstwaarschijnlijk in het deel van de gemeente.
  • Vul het formulier Wateroverlast of rioolprobleem melden in.
  • De gemeente onderneemt binnen een werkdag actie. Dit kost niets.
  • Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met de storingsdienst, telefoon (050) 502 73 39.
  2. De put is leeg.
  • De oorzaak van de verstopping ligt hoogstwaarschijnlijk op uw terrein. De gemeente is niet aansprakelijk voor de verstopping.
  • U moet zelf zorgen voor het ontstoppen van het riool. U kunt daarvoor eventueel een bedrijf inschakelen, maar de kosten zijn voor uw rekening.

  Let op: wanneer u een bedrijf inschakelt om het verstoppingsprobleem van de riolering van de gemeente op te lossen, zijn de kosten hiervoor voor uw rekening. Schakel dus altijd de gemeente in bij verstopping in de riolering van de gemeente.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019