Vervoeren of vernietigen resten zieke boom

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een zieke boom gekapt? Voor het vervoeren of vernietigen van de resten van de boom neemt u contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Als een boom ziek is wordt deze behandeld of gekapt. Als de boom is gekapt, wordt de boom daarna vervoerd of vernietigd. De gemeente doet dit als de zieke boom:

  • op openbaar terrein staat zoals in de straat of op de stoep.
  • op uw eigen terrein staat en als de boom dreigt om te vallen op openbaar terrein. Bijvoorbeeld na een storm.

  Staat de boom op uw eigen grond? Neem dan contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de boom. Dat is belangrijk omdat sommige ziekten via de boom verspreiden. Een voorbeeld van een besmettelijke boomziekte is de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente.

  Contact

  U vraagt de vergunning via het Omgevingsloket online.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  06-06-2019