Voltooiing bouwwerk melden

Product informatie

  Omschrijving

  Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet u doen voordat u de woning in gebruik neemt.

  Voorwaarden

  Het gaat om een verbouwing waarvoor u een omgevingsvergunning heeft.

  Aanpak

  U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk af is. Dit kan op 2 manieren.

  Digitaal

  • Met het formulier Kennisgeving bouwwerkzaamheden. U heeft het wabo- of zaaknummer nodig. U vindt dit op de beschikking van de verleende omgevingsvergunning¬†

  Telefonisch

  • Bel de gemeente, telefoonnummer 050 50 27 222.

   

  Contact

  U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk af is. Op het tabje 'Aanpak' leest u hoe.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  29-10-2019