Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  In een vooroverleg bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als na de vergunningcheck op omgevingsloket.nl blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u met een vooroverleg de haalbaarheid van uw plannen laten toetsen. Dit geldt ook als er door uw plannen een wijziging in het bestemmingsplan nodig is.

  U kunt dit op 2 manieren doen:

  1. een vraag stellen over bouwen, verbouwen of ruimtelijke plannen:

   Het antwoord op uw vraag geeft een indicatie over de haalbaarheid van het plan. Vaak worden hier nog niet alle aspecten in meegenomen. Dat gebeurt wel als u het conceptplan aan ons voorlegt.
  2. het conceptplan aan ons voorleggen:

   Hierbij toetsen we uw plan uitgebreid aan het bestemmingsplan, welstand en bouwtechnische vereisten. Als uw plan niet voldoet aan het bestemmingsplan, onderzoeken we of u van het bestemmingsplan kunt afwijken. Als dat nodig is ontvangt u een principe-uitspraak van het college van B&W of de gemeente wel of geen medewerking verleent aan het afwijken. Na het vooroverleg weet u voldoende om uw aanvraag (voor omgevingsvergunning of afwijking van het bestemmingsplan) in te kunnen dienen.

  U kunt beide vormen direct bij de gemeente aanvragen. Een vooroverleg kunt u ook via het Omgevingsloket Online regelen door een conceptaanvraag te doen.

  Een vooroverleg aanvragen via ons formulier 'Voorleggen conceptplan' is eenvoudiger dan via het Omgevingsloket Online (OLO). In het OLO moet u allerlei vragen beantwoorden, die voor een leek soms lastig te beantwoorden zijn. Is het indienen van bouwplannen niet uw dagelijkse werk? Dan raden we u aan het formulier 'voorleggen conceptplan' te gebruiken.

   

  Voorwaarden

  Het is niet verplicht een conceptplan aan ons voor te leggen. Het kan wel duidelijkheid verschaffen in de haalbaarheid zonder een complete vergunningaanvraag in te dienen.

  Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een conceptplan. Deze kosten worden later verrekend met de kosten van de definitieve aanvraag voor de vergunning. Dit moet dan wel hetzelfde bouwplan zijn.

  Een vraag stellen over bouwen, verbouwen of ruimtelijke plannen is gratis.

   

  Aanpak

  1. Een vraag stellen over bouwen, verbouwen of ruimelijke plannen

  Vul het formulier 'Vraag over bouwen, verbouwen of een ruimtelijk plan' in. Dit formulier staat onder de knop Product aanvragen.

  2. Een vooroverleg aanvragen direct bij de gemeente

  Door het formulier 'Voorleggen conceptplan' in te vullen (onder de knop Product aanvragen).

  U moet de volgende bijlagen toevoegen:

  • situatietekening (schaal 1:500) met alle aanwezige bebouwing op het perceel;
  • plattegronden (bestaand en) nieuw (schaal 1:100 of groter);
  • gevels (bestaand en) nieuw (schaal 1:100 of groter);
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie en de naaste omgeving;
  • opgave materialen en kleuren.

  3. Een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online

  Kies in het www.omgevingsloket.nl ‘een vergunning aanvragen’. Nadat u al uw gegevens hebt ingevuld en de bijlagen bijgevoegd dient u aan het eind de aanvraag niet in, maar klik ‘contact met bevoegd gezag’ (groene balk boven aan de pagina) aan en kies ‘ja’ op de vraag ‘wilt u de aanvraag openstellen?’. Sluit daarna af (met ‘x’).

  U moet de volgende bijlagen bijvoegen:

  • situatietekening (schaal 1:500) met alle aanwezige bebouwing op het perceel;
  • plattegronden bestaand en nieuws (schaal 1:100 of groter);
  • gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100 of groter)
  • detailtekeningen van gezichtsbepalende details (schaal 1:5 of 1:10);
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie en de naaste omgeving.

  Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

  Contact

  Als u meer informatie wilt over het indienen van een vooroverleg of conceptaanvraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222).

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.