Vuur stoken in de openlucht

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is verboden om een vuur te stoken in de openlucht. Dit verbod geldt niet voor:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;
  • vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar op levert voor de omgeving.

  Het college kan van het verbod om een vuur te stoken ontheffing verlenen, bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur tijdens de jaarwisseling of kampvuur.

  Voorwaarden

  Om voor een ontheffing voor een paasvuur in aanmerking te komen moet worden voldaan aan het hiervoor door het college vastgestelde beleid. In dit beleid zijn afstandseisen opgenomen waaraan de locatie moet voldoen. Deze staan ook op het aanvraagformulier vermeld.

  Voor het aanvragen van een ontheffing voor een vreugdevuur geldt nagenoeg hetzelfde. Ook hier staan op het aanvraagformulier al een aantal voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan. De aanvraag voor een vreugdevuur moet vóór een bepaalde datum bij de gemeente zijn ingediend. Deze datum staat in het aanvraagformulier.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 6 weken op uw aanvraag.

  Aanpak

  Voor het stoken van een paasvuur/vreugdevuur /kampvuur zijn aparte aanvraagformulieren vastgesteld waarvan u gebruik moet maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-11-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.