Vuurwerk afsteken

Product informatie

  Inleiding

  Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tijdens de jaarwisseling. Professioneel vuurwerk mag u het hele jaar door afsteken. Hiervoor vraagt u een toepassingsvergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  Omschrijving

  Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het volgend jaar.

  Voor het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen is een ontbrandingstoestemming van de provincie nodig. De ontbrandingstoestemming kan alleen worden aangevraagd door een persoon die in het bezit is van een toepassingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.2 van het Vuurwerkbesluit. Voor meer informatie omtrent de ontbrandingstoestemming kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

  Voorwaarden

  Termijn

  De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

  Adressen

  Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

  Nieuwe Uitleg 1

  Den Haag

  Postbus 16191

  2500 BD Den Haag

  088 - 489 00 00

  lmip@ilent.nl